Dilemma

Gepubliceerd op 9 juni 2017 11:18

(For (sort of) English, see below)
Zoals jullie wel weten, werk ik graag met de aquarelpotloden van Caran d'Ache. Hoe gaat dit in zijn werk?

Het begint met een idee.

Iets dat mij inspireert, een gebeurtenis uit het dagelijks leven met mijn 2 zoons en vriend bijvoorbeeld. Dit verschijnt dan ineens als een afbeelding in mijn hoofd. 

En dan ga ik schetsen, schetsen en nog eens schetsen om dit idee op papier te krijgen en vervolgens de definitieve versie in potlood te tekenen.  Dan is het tijd om de tekening in te kleuren. Hiervoor gebruik ik de aquarelpotloden-set van Caran d'Ache Supracolor. wat een mooie set met een heel scala aan kleuren! Hele fijne potloden met lekker veel pigment erin.

Is de tekening eenmaal ingekleurd, dan komt het leukste gedeelte (is er dan nog een leuker gedeelte dan het inkleuren? Ja!): ik pak de penselen erbij en bewerk de kleuren met water.

De manier waarop een tekening tot leven komt als je er met je penseel overheen gaat, WOW!

En nu komt dan het dilemma: De originele tekeningen zijn mooi van kleur, maar zodra je ze scant om ze digitaal te maken, vervaagt de kleur en worden ze flets.

Ik kan ze digitaal verbeteren, zodat ze meer scherm-geschikt zijn, maar dan lijkt de stap om ze in te kleuren met aquarelpotlood overbodig te worden en dat is nou juist zo leuk!

 

What to do, what to do???

Op de afbeelding is de bovenste het origineel en de onderste digitaal bewerkt.

Wat vinden jullie?

 

 

As you know, I like to work with Caran d'Ache's watercolorpencils. How does this work?
 
It starts with an idea. Something that inspires me, an event in my day to day life with my 2 sons and boyfriend for example.
This event can suddenly appear as an image in my mind.
And then I'll sketch, sketch and sketch again to get this idea on paper and then draw the final version in pencil.
The next step is to color the drawing. To do this, I use the Caran d'Ache Supracolor watercolor set. What a beautiful set with a whole range of colors! Very fine pencils with a lot of pigment in them.
 
Once colored, the best is yet to come (is there a more fun part than coloring? Yes!): I take my brushes and work on the colors with water. The way a drawing comes alive when you use your brush, WOW!
 
And now the dilemma: The original drawings are beautiful in color, but as soon as you scan them to make them digital, the color fades and becomes flat.
I can improve them digitally so they are more screen-worthy, but then the step of coloring them with watercolorpencil seems to be superfluous and that's just the thing I like the most!  
 
What to do, what to do ???
 
On the image, the top is the original and the lower is digitally edited.
 
What do you think?

 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.