Hoe gaat Studio Meer Den Haag om met uw privacy?

De nieuwe wetgeving omtrent privacy gaat op 25 mei 2018 in.

Op deze pagina informeer ik over de manier waarop Studio Meer Den Haag omgaat met de gegevens van klanten.

 

Naam en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens

Mirjam Nelck

Thomas Schwenckestraat 27

2563BW Den Haag

0644922408

mirjam@studiomeerdenhaag.nl

 

Hoe worden persoonsgegevens door Studio Meer Den Haag verzameld?

Enerzijds door het invullen van het inschrijfformulier voor Remedial Teaching

Anderzijds door een bestelling te plaatsen voor een van de producten vervaardigd door Studio Meer Den Haag

 

Omschrijving van de verwerkingsdoeleinden

Persoonsgegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact

-          tussen klant en Studio Meer Den Haag

-          tussen ouders/verzorgers van het kind aan wie RT gegeven wordt en Studio Meer Den Haag

-          tussen professionals betrokken bij de zorg voor het kind aan wie RT gegeven wordt door Studio Meer Den Haag en Studio Meer              Den Haag

-          Persoonsgegevens van klanten worden gebruikt voor het verzenden van producten vervaardigd door Studio Meer Den Haag

 

 

De volgende persoonsgegevens worden gebruikt indien een kind aangemeld wordt voor Remedial Teaching:

-          De naam van het kind aan wie RT gegeven wordt

-          De  namen van de ouders/verzorgers van het kind aan wie RT gegeven wordt

-          De adresgegevens van zowel kind als de ouders/verzorgers van het kind aan wie RT gegeven wordt

-          Het telefoonnummer van de ouders/verzorgers van het kind aan wie RT gegeven wordt

-          Het emailadres van de ouders/verzorgers van het kind aan wie RT gegeven wordt

-          Het emailadres van de leerkracht en/of Intern Begeleider van het kind aan wie RT gegeven wordt

-          De adresgegevens van de school waar het kind onderwijs geniet

 

De volgende persoonsgegevens worden gebruikt indien

           een persoon of bedrijf gebruik wil maken van een van de diensten van Studio Meer Den Haag

           een persoon of bedrijf een product vervaardigd door Studio Meer Den Haag aanschaft:

-          Naam van de persoon / het bedrijf in kwestie

-          Adres van de persoon / het bedrijf in kwestie

-          Telefoonnummer van de persoon / het bedrijf in kwestie

-          E-mailadres van de persoon / het bedrijf in kwestie

 

De wettelijke grondslag van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen klant en Studio Meer Den Haag

 

Bewaartermijn

Alle klantgegevens worden 5 jaar na het laatste contact bewaard vanwege de regelgeving rondom het bewaren van facturen voor de belastingdienst. Na 5 jaar worden alle gegevens vernietigd.

 

Inzien en verwijderen gegevens

Het is mogelijk om persoonsgegevens op te vragen bij Studio Meer Den Haag. Stuur dan een mail met het verzoek tot opvragen van persoonsgegevens naar mirjam@studiomeerdenhaag.nl en u ontvangt binnen 7 werkdagen per mail de gegevens die bij Studio Meer Den Haag bekend zijn.

 

Indien u als klant niet wenst dat uw gegevens worden opgeslagen of dat u deze verwijderd wilt hebben, kunt u dit kenbaar maken door te mailen naar mirjam@studiomeerdenhaag.nl.

Let wel op: in het geval het RT betreft, bemoeilijkt dit wel de behandeling van uw kind.

 

Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

Bankgegevens worden niet opgeslagen