Het gezicht achter Studio Meer

Mijn naam is Mirjam Nelck. Ik begeleid kinderen die moeilijkheden ondervinden in de lesstof die op school aangeboden wordt.

In een open en rustige sfeer begeleid ik kinderen in hun ontwikkeling. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich gehoord, gezien en op hun gemak voelen, zodat ze vrij zijn om vragen te stellen en optimaal tot leren komen. 

 

In 2003 ben ik afgestudeerd aan de PABO, Haagse Hogeschool. Meteen na het behalen van mijn diploma ben ik aan de slag gegaan als leerkracht op een basisschool in Den Haag.

In de tijd die ik gewerkt heb als groepsleerkracht, heb ik lesgegeven aan de groepen 1 t/m 8 en heb meerdere trainingen, workshops en andere nascholing gevolgd. Ik ben dus goed op de hoogte van alle leerlijnen en bijbehorende didactiek.

In 2013 heb ik de opleiding tot Rekenspecialist afgerond en sinds 2017 heb ik mijn eigen remedial teaching praktijk waar ik kinderen begeleid bij alle schoolvakken.

Mijn kennis houd ik graag up-to-date door het regelmatig volgen van workshops, trainingen en opleidingen.


Opleidingen:

Pabo, Haagse Hogeschool

Reken- en Wiskundespecialist, NCOI

 

Trainingen:

Cursus Begrijpend Lezen voor Trainers, Alle Teksten de Baas

Training Ernstige Reken- Wiskunde-problemen en Dyscalculie, HCO

Training ‘Met Sprongen Vooruit’ groep 5/6, Julie Menne Instituut

Training Growth Mindset, HCO

Cursus Executieve Functies bij kinderen en adolescenten, PAO psychologie

 

 

Studiedagen:

Verscheidene studiedagen met als thema o.a.:

Kanjertraining, begrijpend lezen, leerlijn rekenen, omgaan met faalangst