Remedial teaching op school

Naast mijn praktijk aan huis, begeleid ik kinderen tevens op scholen.

Dit kan zowel middels reguliere remedial teaching als binnen een arrangement.

Na een gratis kennismakingsgesprek waarin we de problematiek van het betreffende kind bespreken en de behoeftes van zowel school als kind, plannen we in overleg de sessies in. 

Ik stuur via e-mail regelmatig updates over de vorderingen van het kind en dingen die opvielen tijdens de sessies.

 

Arrangementen

In 2014 werd passend onderwijs ingevoerd: de manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd binnen scholen. Voor deze kinderen kan er een onderwijsarrangement aangevraagd worden vanuit de school.

Voor arrangementen werk ik met een behandelplan, vaak nodig voor de aanvraag van het arrangement.

Kinderen die een arrangement toegewezen hebben gekregen, kan ik de begeleiding bieden op school. In onderling overleg zal worden besproken op welke dagen en tijden de begeleiding plaats zal vinden.

Deze begeleiding kan bestaan uit het individueel begeleiden van een kind op cognitief gebied al dan niet in combinatie met aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling.

De begeleiding kan ook met een groepje (max 3 kinderen) plaatsvinden als dit beter is voor het kind en de problematiek van de kinderen uit het groepje overeenkomt.

 

In het belang van het kind, zal een goede afstemming met de leerkracht, de school en de ouder plaatsvinden.

 

Stuur mij een vrijblijvende mail voor meer info of het inplannen van een gratis kennismakingsgesprek:


'Onze school heeft dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van de diensten van Studio Meer. Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking, communicatie en deskundigheid! Voor komend schooljaar hebben wij alweer nieuwe plannen samen.'

 

Ellen, intern begeleider